Zvládanie stresu

Cieľ kurzu

Spoznať a vedieť účinne a tvorivo využívať nástroje a metódy vyrovnávania sa so stresovými situáciami.

Komu je kurz určený

Tým, ktorí sú v práci dennodenne vystavení novým a náročným úlohám. Ľuďom, ktorí si uvedomujú nevyhnutnosť riešiť psychické a fyzické následky záťažových situácií. Všetkým, ktorým nie sú ľahostajné negatívne dôsledky pracovného vypätia a uvedomujú si, že riešenie existuje a možno sa ho spoznať a úspešne aplikovať.

Obsah kurzu

 • Čo je záťaž a stres
 • Diagnostika podmienok vedúcich k stresu
 • Kde v našom živote berú stresové situácie
 • Ako zvládať stres na pracovisku
 • Metódy a nástroje na zvládanie stresu
 • Budovanie jednoduchosti
 • Prekážkou je komplexnosť
 • Jednoduchosť=menej stresu
 • Ako tvorivo riešiť záťažové situácie
 • Hľadanie individuálneho štýlu riešenia záťažových situácií
 • Budovanie mentálnej kondície
 • Riešeniu syndrómu vyhorenia
 • Psychohygiena a relaxácia
 • Základy meditácie a sebapoznania

Čo kurzom získate?

Osvojíte si konštruktívne spôsoby zvládania záťažových situácií. Spoznáte pasce skratkovitých riešení v podobe úteku či agresie a na základe získaných poznatkov a zručností budete schopní vyhnúť sa syndrómu vyhorenia i ostatným negatívnym dôsledkom nevhodného zaobchádzania so stresom.