Základy koučingu

Cieľ kurzu: Získať základné poznatky o koučingu a byť schopný na elementárnej úrovni realizovať koučingové sedenie

 

Komu je kurz určený

Záujemcom o prvotné informácie o koučingu, manažerom, kktorí chcú využívať poznatky koučingu vo svojej práci, lekorom a potenciálnym koučom.

Obsah kurzu

 • Koučovanie ako prístup, filozofia koučovania, prednosti a medze použitia, predpoklady, princípy, praktické postupy pri koučovaní
 • Koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí – zvyšuje výkonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • Techniky koučovania – ako stanovíme ciele pre koučink, aké otázky kouč kladie, aby proces viedol k žiaducemu cieľu, fázy koučovania, tvorba akčného plánu s využitím metódy SMART
 • GROW koncepcia koučing
 • Systemický koučing
 • Solution Focused Coaching
 • Sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
 • Komunikačné zručnosti dôležité pre koučovanie – počúvanie, kladenie otázok
 • Vlastnosti dobrého kouča
 • Osobnostný rozvoj kouča
 • Hlavné oblasti aplikácie koučovania v praxi manažéra
 • Využitie koučingových prinícpov v bežnom živote
 • Techniky zvládania problémových situácií, do ktorých sa manažér- kouč môže dostať

Čo kurzom získate?

Poznanie základných princípov koučingu. Poznanie základných techník a postupov koučingu.