Ďalším prvkom komunikácie a aktívneho počúvania je parafrázovanie. Parafrázovanie je vlastne zopakovanie toho čo už bolo povedané, resp. to čom som počul povedať hovoriaceho. Nie vždy mi totiž môže byť jasné, čo mal druhý na mysli keď o niečom hovoril. Je to dané aj tým, že síce používame rovnaké slová, ale významy, ktoré su za nimi skryté sú často krát úplne odlišné. Predstavte si nasledujúcu situáciu. Príde manželský pár k psychológovi, s tým, že by radi urobili niečo pre svoje manželstvo, nakoľko sa im zdá, že im to dajako neklape, ale nevedia prečo. Psychológ sa najprv chce osamote porozprávať s manželom. Pýta sa ho čo vlastne v manželstve chce, a pán hovorí „viete, chcel by som šťastné manželstvo.“ A čo to je to šťastné manželstvo, pýta sa psychológ. „No to je vtedy, keď prídem domov, večera je na stole, zapnem si správy a manželka mi prinesie do ruky chladené pivo. Tú istú otázku položí psychológ manželke, jej odpoveď je nasledovná: „pre mňa je šťastné manželstvo, keď ma manžel zoberie do divadla, občas mi kúpi kvety a pozve ma na večeru:“

Vidíte? Rovnaký pojem, rovnaké slová -šťastné manželstvo, ale každý má za tým nejaký iný význam. A na tejto významovej úrovni vzniká veľmi veľa nedorozumení, nakoľko, pri bežnej komunikácii predpokladáme, že pojmy, ktoré používame zahŕňajú aj rovnaké významy. V bežnej komunikácii sa to bežne stáva, ale kouč by si nemal dovoliť ten luxus, nesprávne predpokladať významy, ktoré sa skrývajú za klientovými slovami, ale mal by si ich overovať sa pýtať sa na to či tomu čo bolo povedané aj správne porozumel. To je možné urobiť napr. aj nasledujúcimi otázkami:

· „Keď ste hovorilo o tomto, mysleli ste to takto?“

· „Keď ste hovorili o tejto veci, chceli ste tým povedať toto….?“

· „Ak som vám správne porozumel, tým že ste povedali toto, mysleli ste….?

· „Mysleli ste to tak, že….?“

Byť pochopený a porozumený je hlbokou ľudskou túžbou. A kouč by mal byť pripravený na to aby aj túto túžbu vedel uspokojiť, resp. aby dokázal vytvoriť v komunikácii také podmienky aby koučovaná mal pocit, že sa zaujímame o to čo hovorí a nielen o to aké slová používa, ale aj to čo má presne na mysli, keď hovorí o tom alebo tom.