Aj keď je koučing považovaný za proces, v ktorom sa kouč a koučovaný stretávajú osobne a z tohto stretnutia plynú benefityy pre oboch zúčastnených, predsa len môže nastať situácia kedy sa ako výhodnejšia javí iná forma koučovania. Máme na mysli napríklad koučovanie telefonické, resp. koučovanie s využitým niektorých voip platforiem ako je skype. Pred nedávnom som tu uverejnil názor účastníka skype koučingu, ktorý vyznel pozitívne, napriek tomu som však presvedčený, že aj telefonický koučing, nech je akokoľvek skvelý a má svoje výhody, má aj svoje nevýhody a tie by som v dnešnom príspevku chcel prebrať. Takže aké máme výhody:
  • Je lacnejší ako bežné koučingové sedenie. Väčšinou sa cena môže dostať aj na polovicu bežnej ceny za hodinové sedenie.
  • Je operatívnejší. Sedenie sa ľahko organizuje. Pre manažéra je to jednoduchšie, aj keď táto jednoduchosť môže byť len zdanlivá, nakoľko každý kouč by prišiel ku svojmu klientovi na pracovisko, pokiaľ by bola taká požiadavka. A ak by sa samozrejme jeho klient nenachádzal niekde na druhom konci zemegule.
  • Šetrí náklady. Predovšetkým na cestovanie. Tu vidím jeho hlavnú výhodu, v tom že je pokojne možné mať aj klienta zo zahrničia a rovnako ja ako kouč môžem byť vybraný klientom pokojne aj zo zámoria, čo ohromne rozširuje pole pôsobenie.
  • Môže byť častejší. Aj preto, že cena za sedenia je nižšia, tak klient môže svojho kouča kontaktovať častejšie, než by urobil keby sa jednalo o bežné sedenie.
  • Ochrana súkromia. Klient väčšinou telefonuje z domu alebo z práce, z prostredia, ktoré je mu dobre známe a preto sa v ňom cíti bezpečnejšie a to zase následne spôsobuje, že sa dokáže viac otvoriť a viac hovoriť aj o veľmi osobných veciach. Pri osobnom sedení sa nielenže buduje dôvera vo vzťahu, ale taktiež sa buduje dôvera klienta v prostredie a to si tiež vyžaduje nejaký čas.
Tak a teraz sa pozrime na nevýhody:
  • Strata osobného kontaktu medzi koučom a koučovaným. Nosný medziľudský vzťah, postavený na dôvere je práve tá premenná, ktorá posúva koučovaného dopredu, samozrejme okrem iných prítomných faktorov. Niekedy sa koučingový proces posúva dopredu aj vtedy keď je ticho, nikto nič nehovorí a je tu len prítomnosť dvoch ľudí. A vtedy môže dôjsť k zmene, k vhľadu. To sa pri telefonickom koučingu deje veľmi ťažko, kôli obmedzeným komunikačným možnostiam, kedy sa na komunikáciu využíva len hlas, a vieme že hlasom a obsahom slov sa prenáša zhruba 45% informácií, zvyšok ide cez neverbálnu komunikáciu.
  • Kouč je ochudobnený o informačný kanál, chýba mu akoby jeden senzor, ktorý ho informuje o tom, čo sa s koučovaným deje. To je, ako som spomenul, aj preto ,lebo s koučovaným nemá očný kontakt a nemôže čítať jeho neverbálnu komunikáciu. A moc tomu nepomôže ani to ,ak sa obaja vidia lebo používajú web kameru. Síce sa vidia ale stále tam bude niečo chýbať.
  • Kouč nemôže dať osobnú podporu, ak sa jeho klient ocitne v silnom emočnom rozpoložení. Ak sa objavia silné emócie, ako je napríklad plač, smútok, depresia, niekedy náš klient potrebuje aby sme sa ho dotkli, aby sme mu podali ruku, aby sme ho potľapkali po pleci, a to sa nedá urobiť cez telefón. A často sú tieto okamžiky pre postup v koučingu rozhodujúce. Ak tam nie je z našej strany podpora vtedy keď tam bola najviac očakávaná, má to aj negatívny dopad na kvalitu koučingového vzťahu. nemusí to by hneď nijako pomenované alebo uvedomované, ale niekde v podvedomí sa tento pocit u klienta môže usadiť a môže blokovať budovanie dobrého koučingového vzťahu.
  • Niekedy je potrebné v koučingovom sedení aby nám klient niečo ukázal, ako niečo urobil alebo povedal. Ak máme web kameru ešte by sa to dalo riešiť ale spoľahnúť sa len na slovný popis je veľmi neisté. Pretože práve pri autentickom jednaní vidíme ako sa klient správa, čo robí, ako sa pri tom tvári, aká je jeho neverbálna komunikácia. Zachytávame nuansy, ktoré kamera nikdy zachytiť nemôže.
Nevýhody, ktoré som spomenul by som považoval za také hlavné, ale budem rád ak mi napíšete ešte o nejakých, ktoré som nespomenul, alebo opomenul a vás napadli. Treba však povedať, že napriek všetkým nevýhodám sa telefonický koučing stále viac a viac stáva súčasťou ponuky, ktorú koučovia svojím klientom ponúkajú. Vždy by však v rámci tejto ponuky mali byť zvážené, klientom aj koučom, či pre tohoto klienta a pre tento typ problému, je telefonický koučing skutočne vhodný.

Bookmark and Share