43076390_24d1e44dda Pokiaľ pracujete v korporátnom prostredí, tak tento typ úmrtia vám bude iste dobre známy. Prezentácie, ktoré používajú nudné šablóny, ktoré ste už pred tým videl nespočetne krát, nekonečné zoznamy “bullet points”, neprehľadné grafy a tabuľky u ktorých máte podozrenie,že im nerozumie dokonca ani sám autor, trápne clip arty a nešťasné prechody v ktorých sa odzrkadľujú nenaplnené režisérske túžby prezentátora. A takto by som mohol vo výpočte nedostatkov power pointových prezentácií pokračovať. Rovnako verím, že aj vy by ste vedeli prispieť svojou troškou do mlyna (môžete tak urobiť na konci tohoto príspevku).

Otázkou, ktorá mi rezonuje v mysli, je, prečo to tak je? Prečo sa v prezentáciách objavujú neustále tie isté chyby, aj napriek tomu, že názor poslucháčov je dostatočne výrečný na to,aby sa pristúpilo k nejakej zmene. A ako som tak nad tým uvažoval, prišlo mi na myseľ niekoľko dôvodov.

  1. Power pointová prezentácia by v každom prípade mala vhodne dopĺňať to, čo rečník prezentuje. V žiadnom prípade by ho nemala suplovať, ako sa dnes a denne deje. Rečník, namies toho, aby sa do svojej prezentácie poriadne oprel, tak sa radšej bude spoliehať na svoju nie príliš podarenú prezentáciu a tak sa vzdáva ohromného vyplyvu, ktorý by na svojich poslucháčov mohol mať. A to je veľká škoda, a veľká strata. V takom okamihu sa hviezdou prezentácie stávajú slidy.
  2. Byť nekreatívny a rýchly je pohodlnejšie ako byť kreatívny, zaujímavý ale stráviť nad prezentáciou o dve hodiny viac času ako je bežné. Verím tomu, že bez  ohľadu na to, ktorú spoločnosť by ste navštívili, tak by ste našli všade takmer totožné prezentácie. A pri tom firmy aj ľudia,ktorí tam pracujú, sú takí rozdielny. A táto rozdielnosť sa predsa prejavuje vo všetkom, čo ľudia robia, ako sa k sebe správajú, ako pracujú. Prečo sa teda táto odlišnosť a jedinečnosť neprejvauje aj v ppt prezentáciách. Zdá sa mi, ako by prezentujúci obetovali svoj jedinečný prístup k prezentovaniu svojich myšlienok na úkor rýchlosti a pohodlnosti s ktorou vytvoria daľšiu nudnú prezentáciu.
  3. Je pohodlnejšie čítať svoju prezentáciu zo slidov, ktroré sa premietajú na stenu, ako byť v bezprostrednom kontakte s poslucháčmi, ich otázkami, pochybnosťami, nejasnosťami a konfrontáciami. Pokiaľ ako prezentujúci rátam s týmto predpokladom, tak je jasné, že moja prezentácia bude skôr pripomínať dokument než skutočný slide. Slidy. kde sú harmonicky zladené obsahové aj formálne prvky prezentácie. Čítanie slidov patrí medzi najväčšie nešváry prezentovania. Ale  keď čítam slidy, tak dávam svojmu publiku najavo, že text na stene je pre  mňa dôležitejší ako ľudia, ktorí sedia predo mnou. Navyše sa pripravujem o okamžitú spätnú väzbu vo forme očného kontatku, ktorým mi moji poslucháči môžu oznámiť, že to, čo pred sebou vidia, ich nijako  nezaujíma. A veru, to by mohlo byť pre mňa celkom nepríjemné.Tak sa radšej takému očnému kontaktu budem vyhýbať.
  4. Nedostatočný tréning v prezentačných zručnostiach. Dobrá prezentácia  po formálnej aj  obsahovej stránke je výsledkom dobre zvládnutého remesla.  Dobrá prezentácia obsahuje prvky, ktoré sa dajú naučiť a použité v správnom čase na správnom mieste a v správnom poradí majú žiadúci účinok na našich poslucháčov.
  5. Neznalosť základných pravidiel dizajnu. Dobrý dizajn v sebe nevyhnutne obsahuje prvky kreativity. Kdežto súčasné prezentácie sú vo veľkej miere priam antikreatívne. Používajú miliónkrát prežuté layouty, fonty, farby, tvary, prechody, ilustrácie. Po formálnej stránke neprinášajú nič nové.A čo je takisto dôležité a varujúce-sú škaredé. Chýba im určitá základná estetika,krása.Možno sa zdá, že v korporátnom prostredí hovoriť o peknej, estetickej prezentácii je proste zbytočné. Ale pravodou je, že pekné veci ľudí inšpirujú, vyvolávajú v nich emócie, motivujú ich. Ak chcete vedieť, čo mám na mysli keď hovorím o peknej prezenácii,skúste sa pozrieť na prezentácie Garr Reynoldsa alebo Nancy Duarte.

Myslím, že základný nedostatok je v tom, že sa prezentáciám neprikladná dostačná  vážnosť a že sa prezentácie možno až nadužívajú, a že sa by sa nič nestalo keby sa mnohí prezentujúci vrátili niekde na začiatok. K flipchartu a fixkám.

Čo si o tom myslíte vy?

PS: Ak chcete vedieť ako zabrániť úmrtiu z nudy pri ppt prezentácii, pozývam vás na prednášku.

Photo by: dolanh