Psychohygiena kouča

Koučing patrí medzi profesie, ktoré kladú zvýšené nároky na kouča a jeho vnútornú emočnú stabilitu. Je zopár možností, ako zvyšovať vnútornú psychickú odolnosť.