Výhody a nevýhody telefonického/skype koučingu

Aj keď je koučing považovaný za proces, v ktorom sa kouč a koučovaný stretávajú osobne a z tohto stretnutia plynú benefityy pre oboch zúčastnených, predsa len môže nastať situácia kedy sa ako výhodnejšia javí iná forma koučovania. Máme na mysli napríklad koučovanie...