Emočná inteligencia v práci manažéra

Rok 1995. Goleman vydáva svoju prelomovú knihu, ktorá sa venuje problematike emočnej inteligencie. Nie je ani prvým, ani radikálne objavným autorom,ktorý sa rozhodol o danej téme písať. Avšak je prvým, ktorému sa podarilo spustiť vlnu záujmu o emócie, o naše...