Koučing a Martinko Klingáčik

Hlavným nástrojom v koučingu sú slová. Je to médium, ktoré nám  sprostredkúva informácie, skúsenosti, poznatky. Je to most, ktorým sa môžeme dostať k pochopeniu toho, čo sa deje s koučovaným.Slová sú tehlami, z ktorých kouč a koučovaný spoločne stavajú dom, ktorý môže...