Umenie ocenenia

Manažér má vo svojej práci, predovšetkým pri motivovaní svojich podriadených, takmer vždy na výber, aké konkrétne nástroje a postupy použije. Žiaľ, napriek tomu, že žijeme v 21.storočí, v informačnej spoločnosti, nástroje, ktorú sú využívané, skôr patria niekam do...