Minimum merania v koučingu

Je prirodzené, že firemní  klienti ktorí uvažujú nad tým, že by využili koučing pre svojich ľudí, tak si  kladú vcelku logickú otázkou: “ako zistíme, že koučing funguje? že sa vďaka nemu skutočne niečo aj zmenilo, že naše investície nebudú vyhodnými peniazmi?” Otázka...