Keď sa koučovaný „zasekne“ v koučingovom sedení

Koučing nepochybne patrí medzi veľmi silné nástroje, ktoré môžu človeku dopomôc v jeho osobnom raste.Napriek jeho prínosom aj koučing má svoje hranice,ktoré sú dané koučom, koučovaným a koučingovým procesom. Niekedy sa teda stane, že sa koučing akoby...

Koučing a Martinko Klingáčik

Hlavným nástrojom v koučingu sú slová. Je to médium, ktoré nám  sprostredkúva informácie, skúsenosti, poznatky. Je to most, ktorým sa môžeme dostať k pochopeniu toho, čo sa deje s koučovaným.Slová sú tehlami, z ktorých kouč a koučovaný spoločne stavajú dom, ktorý môže...