Stále vznikajú nové podoby a aplikácie koučingu. Niektoré sa nám zdajú seriózne, niektoré už menej. Vo svojej prednáške som sa zameral na nastolenie niektorých otázok, ktoré môžu súvisieť s témou spirituálneho koučingu.