Manažment ako vedná disciplína i ako reálny nástroj práce vo firmách si v podmienkach po revolúcii našiel svoje nezastupiteľné miesto. Preklad mnohých poväčšine západných autorov doslova zaplavil náš knižný trh. Nie je to na škodu veci. Jedinou spornou vecou v celom kontexte je kultúrne ukotvenie. Ďalším neopomenuteľným faktom je, že generácia absolventov manažmentu rôzneho zamerania dozrieva do manažérskych pozícii a robí tak reálne to, na čo ich vzdelávacie inštitúcie niekoľko rokov pripravovali. Manažment ako nástroj riadenia firmy výrazne podlieha svojej dobe, situačným podmienkam a v mnohom reakcionisticky kompenzuje vzniknutú situáciu. Manažéri stihli za tie roky absolvovať hneď niekoľko zaujímavých tréningov, ktoré im dodali nástroje pracovať a rozvíjať biznis. Toto takpovediac retrospektívne okienko má významné miesto v opise, v ktorom chcem ďalej pokračovať a ním je zameranie na nástroj efektívneho vedenia k zmene a osobnému rastu – koučing. Zhodneme sa, že koučing v dnešnom vnímaní rezonuje ako jeden z najtrendovejších nástrojov. Ako človek, ktorý tento nástroj používa vo svojej profesionálnej praxi podotýkam, že v žiadnom prípade nejde o trend, ale o zistenie, že vskutku ide o efektívny nástroj vedúci k zmene myslenia.
Zadaním kľúčového slova do vyhľadávača nájdete veľký počet odkazov chrliaci informácie o rôznych školách a prístupoch. Tí, ktorí vyhľadávate skôr samoštúdium, alebo ste zaplavení povinnosťami počas dňa a večer si chcete v pohode niečo prečitať, siahnite po knihe autorov J. Suchého a P. Náhlovského s názvom Koučovanie v manažérskej praxi. V edícii vydavateľstva Grada – Poradca pre prax vychádza táto útla kniha s podtitulom Klúč k pozitívnym zmenám a osobnému rastu. 128 strán je prehľadom tým, ktorí chcú nájsť v koučingu nástroj svojho manažérskeho fungovania. V žiadnom prípade nie je sprievodcom tým, ktorí sa chcú venovať iba koučingu. Kniha je rozdelená do dvoch častí. Prvá s názvom Prečo, ako a o čom to je predstavuje koučing ako samostatnú hviezdu na nebi manažmentu a ponúka prehľad modelov, opisuje rolu kouča aj koučovaného, vymenuváva podmienky kedy vlastne ku koučingu pristúpiť a čo môžeme očakávať ako výstup.
Druhá časť si berie za cieľ nahliadnuť pod pokrievku koučom a bližšie sa pristavuje pri jednotlivých metodologických uzloch, ktoré koučing vo svojom repertoári má. Z toho vychádza, že koučing nie je čisto iba o kladení správnych otázok, ale je to aj o osobnom nastavení, predchádzajúcej skúsenosti, o profesionalite pomôcť k sebapomoci klienta a pod.
Kvalite knihy výrazne napomáha niekoľko prípadov z praxe, na ktorých si čitateľ vie všimnúť všetky kľúčové aspekty, na ktoré bol upozorený v teoretickej časti. Vzhľadom na cieľ knihy inštruovať manažérov čo najhutnejším spôsobom si dovolím konštatovať, že dielo je vydareným sprievodcom na začiatok dlhej púte k poznaniu koučingu.

Ján Uriga