Základy manažérskych zručností

49.00

Manažérom sa človek nerodí. Manažérom sa človek stáva vďaka svojim skúsenostiam, vzdelaniu a, samozrejme, práci na sebe. Manažérska práca nie je len o kontrole a podpisovaní dovolenkových lístkov. Je o tom, ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov v tíme a pomáhať im dosahovať manažérom stanovené ciele.

Kategória: Značka:

Popis

Manažérom sa človek nerodí. Manažérom sa človek stáva vďaka svojim skúsenostiam, vzdelaniu a, samozrejme, práci na sebe. Manažérska práca nie je len o kontrole a podpisovaní dovolenkových lístkov. Je o tom, ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov v tíme a pomáhať im dosahovať manažérom stanovené ciele.

Aj keď by na prvý pohľad manažérska práca budila dojem, že sa dá vykonávať intuitívne a tak akoby mimochodom, opak je pravdou. Byť manažérom znamená mať jasno v tom, čo robím, prečo to robím a čo tým chcem dosiahnuť. Každý manažér by mal mať znalosť o nástrojoch a prostriedkoch, ktoré ma k dispozícii, a mal byť vedieť, kedy ich vhodne použiť. Dnes už manažment nie je len o metóde cukru a biča. To je veľmi skresaný a nepresný pohľad na riadenie ľudských zdrojov, aj keď je pravda, že za určitých okolností a z krátkodobého hľadiska to fungovať môže.

Práca manažéra je podstatne komplexnejšia a komplikovanejšia. Musí mať na pamäti podstatne viac informácií než v minulosti a musí zručne žonglovať so zdrojmi, ktoré má, s ľuďmi, ktorí pre neho pracujú, s obmedzeným časom a s množstvom ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho prácu.

V kurze Základy manažérskych zručností sa ti snažím sprostredkovať veľmi pragmatický pohľad na prácu manažéra. Jeho výhodou  je replikovateľnosť a široká aplikovateľnosť bez ohľadu na to, v akom odvetví alebo biznise sa nachádzaš.

Obsah

  • Cieľ a úvod do kurzu, ukážka
  • Kľúčová rola manažéra
  • Základné manažérske aktivity
  • Princípy manažérskej komunikácie
  • Manažment ako riadenie kaviarne
  • Kritické myslenie
  • Manažérske rutiny
  • Základy kritického myslenia
  • Ako byť kritický na dennej báze

Inštrukcie k štúdiu: kurzu budete študovať na našom online vzdelávacom portáli Akadémia osobného rastu. Vytvorte si svoje konto a kurz vám pridelíme  a budeme vás o tom informovať.