Formy a metódy vzdelávania pre HR partnerov a HR biznis konzultantov

37.00

HR partneri a HR biznis konzultanti sú často spojovníkom medzi manažérmi a HR oddelením. Pomáhajú im s náborom a onboardingom zamestnancov. A taktiež im pomáhajú s návrhom rozličných vzdelávacích aktivít pre ich zamestnancov. Tento video kurz má za účel pomôcť HR partnerom, aby mali povedomie, o čo všetko súvisí s navrhovaním a realizovaním rozličných vzdelávacích a rozvojových aktivít.

Kategória: Značka:

Popis

HR partneri a HR biznis konzultanti sú často spojovníkom medzi manažérmi a HR oddelením. Pomáhajú im s náborom a onboardingom zamestnancov. A taktiež im pomáhajú s návrhom rozličných vzdelávacích aktivít pre ich zamestnancov. Tento video kurz má za účel pomôcť HR partnerom, aby mali povedomie, o čo všetko súvisí s navrhovaním a realizovaním rozličných vzdelávacích a rozvojových aktivít.

Pokiaľ pracuješ na pozícii HR partnera alebo HR biznis konzultanta, tak potom je pre teba tento kurz podmienkou na to, aby si v očiach svojho zákazníka (manažéra) vyzeral ako skutočný profesionál. Kurz vychádza z konkrétnych potrieb a požiadaviek HR partnerov jednej zo slovenských bánk a bol robený ako odpoveď na ich denno-denné potreby.

Obsah kurzu:

1. Cieľ a účel kurzu Formy a metódy vzdelávania, ukážka
2. Základné delenie rozvojových aktivít
3. Čo sa čím rozvíja
4. Základný problém rozvojových aktivít
5. Základný proces určenia vhodnej aktivity
6. Časové náročnosti jednotlivých aktivít
7. Čo by ste čím rozvíjali a prečo?
8. Prípadová štúdia 1 a 2
9. Nástroj pre diagnostiku rozvojových oblastí

Inštrukcie k štúdiu: kurzu budete študovať na našom online vzdelávacom portáli Akadémia osobného rastu. Vytvorte si svoje konto a kurz vám pridelíme  a budeme vás o tom informovať.