Prezentačné zručnosti a storytelling

 

Cieľ kurzu

Osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce získať si poslucháčov a tak úspešne presadzovať myšlienky či predávať produkty a služby.

 

Komu je kurz určený

Všetkým, u ktorých zvládnutie prezentácie rozhoduje o prijatí ich myšlienky, predaji výrobku či služby alebo o ich postupe v kariérnom rebríčku. Každému, kto si uvedomuje vzácnosť času pri nadbytku informácií a chce vedieť podať tie najdôležitejšie idey atraktívne a jasne.

 

Obsah kurzu

 • Príprava na prezentáciu
 • Vytváranie štruktúry prezentácie
 • Príprava priestoru
 • Vhodný čas a priestor
 • Komunikácia ako nevyhnutnosť
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Umenie komunikovať efektívne
 • Prostriedky vytvárajúce dobrú prezentáciu
 • Súčasné trendy v power pointe
 • Prezentátorova osobnosť a jej dôležitosť
 • Ako byť majstrom improvizácie a flexibility
 • Príprava na prezentáciu
 • Tvorba prezentácie
 • Práca s publikom
 • Ako pracovať s vyrušeniami
 • Ako pracovať s problémovými účastníkmi
 • Ako pracovať s energiou skupiny
 • Ako sa zbaviť trémy
 • Práca s kamerou a spätná väzba na prezentáci (voliteľná zložka programu kurzu)

Formát kurzu

Toto školenie môžeme pre vás zorganizovať ako pol dňové alebo jednodňové školenie. Vieme pre vás pripraviť aj školenie v malej skupine (2-3 ľudia). Vieme zrealizovať školenie aj pre jedného účastníka. Či ste za skupinu alebo sám, vieme vás pripraviť na vašu prezentáciu bez ohľadu na to, čo to je. Pripravovali sme klientov úspešne na výberové pohovory, obchodné stretnutia aj dôležité rokovania alebo konferencie.

 

Metodika kurzu

Základná metodika kurzu Prezentačné zručnosti je postavená na analýze video prezentácií špičkových prezentátorov. Na základe zhliadnutia si potom účastník sám príde na to, čo je kľúčové pre dobrú prezentáciu. Druhou fázou (voliteľné), ktorá je veľmi efektívna je analýza video prezentácie samotného účastníka. Niektoré školenia sú postavené len na tom, že si účastník donesie svoju ľubovoľnú prezentáciu, na kameru nahráme jeho prezentovanie a tento materiál sa potom analyzuje buď individuálne alebo s pomocou skupiny. To čo bolo zhliaduté (video ukážky) je potom lektorom dovysvetlené.

Ako bonus dávame elearningový kurz, ktorý slúži aj ako študijný materiál.

 

Čo kurzom získate?

Naučíte sa presvedčiť poslucháčov rečou svojho tela a zaujímavo a názorne priblížiť náročné témy. Osvojíte si metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu.

 

Kde?

Bratislava, Kopčianska 8, 851 01, Školiace stredisko Bratislava, budova Vienna Gate, 2.poschodie.

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslttra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr.Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.

 

 

 

Chcete si niečo k prezentačným zručnostiam naštudovať?