Život v skutku ponúka množstvo všakovakých situácií, ktoré keby ste chceli vymyslieť, tak nemáte šancu. Sú to situácie kedy sa naozaj vážne zamyslíte, chytíte sa prípadne za hlavu, a v konečnom dôsledku len odovzdane vzdychnete nad tým, čo aj tak nemôžete zmeniť. A prečo vôbec uvažujem nad niečím takým? Prečo si kladiem otázku prečo si stojíme na vedení? Pretože sa stále stretávam s dôkazmi, že si skutočne stojíme na vedení (a aby som ani ja nebol výnimka, priznám sa, že aj mne občas veci nedochádzajú).

Pracujem ako lektor a kouč, čo znamenám, že sa neustále stretávam predovšetkým s ľudmi z  biznisu. Každý z nich je na nejakej pozícii, niečo dokázal a niekam sa dostal. Bez ohľadu na to, čo títo ľudia majú za sebou, neustále sa potrebujú učiť. Niektorí z nich si to uvedomujú viac, niektorí menej, niektorí vôbec (ale s tými sa našťastie pre mňa nestretávam, pretože taký človek nikdy neprejaví záujem o svoj rozvoj-prečo by aj, veď všetko vie:))

Ja sa vo svojej práci takiež neustále vzdelávam, čo okrem iného obnáša permanetné štúdium odbornej litertúray a stovky prečítaných stránok na papieri či obrazovke počítača. Keďže školím aj v oblasti manžérskych zručností, taktiež táto oblasť je pre mňa veľmi zajímavá (okrem iného tiež aj preto,že sa snažím manažovať vlastnú firmu). A čo sa týka mangementu, tak svet sa za tie roky neskutočne posunul dopredu a mnohé manažérske teórie, ktoré boli zaujímavé pred 10 rokmi dnes už neplatia, alebo platia v obmedzenej miere. Myslím si, že aj podnikateľské prostredie napr. v USA je vyvinutejšie (v zmysle, že má dlhšiu históriu, nie je že dokonalejšie) a to znamená, že podnikatelia a manažéri mali viac času mnoho terórií vyskúšať a povedať, či toto funguje alebo nie. Mnohé takéto firmy svoj inovatívny postoj dokázali pretransformovať do miliardových ziskov. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť, pretože samozrejme žiadna firma nie je charitatívna organizácia a to že, sa tam skúša  niečo nové, je preto, aby sa firma posunula dopredu. Takže môžme pokojne dať rovnítko medzi zmeny a inovácie a ekonomický výsledok. Nie je náhodné, že túto rovnicu tak zdôrazňujem-vidím totiž nášho slovenského podnikateľa ako subjekt, ktorému ide predovšetkým o zisk. Ak je to pravda, potom by sa takýto podnikateľ mal snažiť využiť všetky zákonné prostriedky aby svoj zisk zvyšoval. Je to tak? Zatiaľ nás logika doviedka k tomtu konštatovaniu, ale poďme sa pozrieť, či aj prax bude zodpovedať tomu, čo logika a teória povedala.

Pred nedávnom som sa zúčastnil jedného veľmi zaujímavého seminára, ktorý vo svoje najelementárnejšej podstate bol o tom, že sťastný zamestnanec je pre svoju firmu veľkým prínosom a to dokonca aj ekonomickým. Toto tvrdenie by sme mohli považovať za vcelku odvážne, ba niekto by dokonca povedal, že to je tvrdenie vyložene absurdné. Našťastie si toto nemyslel lektor, ktorý seminár viedol a tak svoje tvrdenie podložil solídnymi, priam vedeckými dôkazmi. Každý rozumne uvažujúci človek, ktorý vie pracovať a faktami, by túto skutočnosť akceptoval. Inými slovami nám tiež lektor dokázal, že predmety ťažšie ako vzduch vedia lietať. A po tomto dôkaze nám ukázal drevené lietadielko, ktoré naozaj letelo. Aby toho nebolo málo,tak nás vyviezol na letisko, kde sme sa posadili do najnovšieho boeingu a ešte s nami pol hodinu krúžil nad letiskom. Po pristání sa ma môj sused opýtal: a vy tomuto tvrdeniu veríte?

Waw. Padla mi sánka ako už veľmi dlho nie. Priatelia, neviem či si to dokážete predstaviť, ale po tom ako vám niekto jasne dokáže, že isté veci fungujú, sa vás niekto opýta, či tomu naozaj veríte? Prečo to tak je? Viete mi to prosím vysvetliť? A preto sa stále čudujem,že napriek tomuto postoju sa predsa len na Slovenku nádju ľudia a spoločnosti, ktoré majú odvahu robiť veci inak.

A len aby sa kruh uzavrel. Slovenský manažér a podnikateľ sa práve dozvedel ako inde zvyšujú firmy svoje zisk, dostal  k tomu  presvedčivé dôkazy, ale nakoniec sa rozhodol, že to u nás nebude fungovať. A to napriek všetkým jednoznačným tvrdeniam..:(

Inak spoločnosti, ktoré sú inovatívne a uvedomujú si že šťastný zamestnanec je pre nich prínostom sú napr. Google a Zappos.

Čo si o tom všetko myslíte?

Creative Commons License photo credit: matt.hintsa