Mentoring, spolu s koučingom patria medzi veľmi silné, individuálne rozvojové nástroje. Ak chcete aby váš mentoring bol úspešný, je potrebné dodržať niekoľko krokov. 6 z nich  vám predstavíme v našom manažérskom podcaste.     ***Užitočné linky Firemné...

Chyby v biznise alebo pri riadení ľudí sú zväčša niečím nepríjemný. Hľadá sa vynník, trestá sa, lietajú sankcie. Zdalo by sa, že to bude stačiť, a chyba sa nezopakuje. Ale aké je naše prekvapenie, keď sa po nejakej dobe všetko zopakuje. Ako je to možné? Dá sa vlastne s chybou pracovať konštruktívne?

Motivácia patrí medzi klasické evergreen v manažérskom svete. Avšak niekedy to,čo sa nám javí ako nedostatok motivácie, može byť niečo celkom iné. Veľký význam to má práve pri vedení motivačného rozhovoru.  A ako k takému rozhovoru pristupovať, sa pozrieme v 16.časti...

Kompetenčné modely patria medzi pomerne sofistikované nástroje rozvoja ľudských zdrojov. Vedia vám pomôcť pri výbere, hodnotení, rozvoji zamestnancov aj pri ich odmeňovaní. Je však potrebné to urobiť dobre. A aj o tom je 15.časť podcastu Manažérska Akadémia....

Manažérske štýly riadenia určujú súbor nástrojov, techník a metód, ktoré manažér využíva za účelom dosiahnutia cieľov na úrovni jednotlivca alebo na úrovni tímu. Nedá sa povedať, že existuje štýl, ktorý je lepší alebo horší než iný štýl riadenia. Dobrý manažér využíva tieto štýly situačne. Vie teda, v akej situácii je vhodné použiť daný štýl oproti inému.

Mikro management je nešvár, ktorý manažérovi navodzuje pocit produktivity, riadenia a rozvoja. Ale je to len ilúzia po ktorej často krát príde trpké vytriezvenie v podobe nestihnutých termínov, frustrovaných zamestnancov a vyčerpania, ktoré sa na manažérovi zákonite začne prejavovať. Ako sa prekliatia mikromanagmentu zbaviť?

Spätná väzba patrí medzi  ďalšie kľúčové nástroje dobrého manažéra. V 12.časti podcastu Manažérskej Akadémie sa pozrieme na to prečo je spätná väzba taká dôležitá a na základe akých zásad by mala byť spätná väzba poskytnutá.

Ak máte nastavený systém hodnotenia, tak logickým zavŕšením celého procesu je realizácia hodnotiaceho rozhovoru. V 11.časti podcastu sa preto zameriavam na to, akým spôsobom viesť hodnotiaci rozhovor a čo všetko by dobrý hodnotiaci rozhovor mal obsahovať.

Systém hodnotenia zamestnancov je sytémom, ktorého hlavným účelom je posúvať človeka, oddelenie alebo celú firmu niekam dopredu. Ak zo systému hodnotenia nevytiahnete progres a inovácie, potom je otázka, či je to  to vôbec pre vás potrebné. Ale bez hodnotenia sa firma v princípe vôbec nemôže posúvať dopredu. Ak tento systém dobre nastavíte, tak máte garanciu neustáleho prísunu nových podnetov pre kontinuálne zlepšovanie.

Vedenie porád porád patrí medzi základné manažérske nástroje. Avšak napriek tomu je to stále vec, ktorá sa moc veľkej obľube medzi zamestnancami neteší. Ak sa porada správne uchopí, tak môže byť benefitom pre manažéra aj pre zamestnancov.

Delegovanie patrí, alebo by minimálne malo patriť medzi základné manažérske nástroje. Napriek jednoduchosti tohoto nástroja ho manažéri patrične nevyužívajú a ak ho občas použijú, tak nie úplne šťastne. O delegovaní sa dozviete v 8.časti podcastu Manažérskej Akadémie.

Firemná kultúra môže byť buď len teoretickým konceptom, alebo môže byť nečím, čo vytvára dobré pracovné prostredie, pracovné výkony a spokojných zamestnancov.Existuje mnoho elementov, ktoré firemnú kultúru vytvárajú. O týchto elementoch ale aj o tom ako pristúpiť k tvorbe firemnej kultúry, sa dozviete v 7.časti nášho manažérskeho podcastu.

To, ako sa ľudia cítia v práci, veľmi výrazne podmieňuje to, aké výkony budú podávať a ako dlho u nás v spoločnosti ostanú. Nevhodné pracovné prostredie nám môže spôsobiť veľmi veľa problémov. Ak sa tomu vyhnúť? Nad tým sa zamýšľam  v 6.časti Manažérskej Akadémie....

Time management patrí medzi večne zelené manažérske témy. Je to pochopiteľné. Neustále narastajúci tlak na výkon si vyžaduje optimalizovať prácu, úlohy, zdroje. Mať  zvládnutý time management by sme  prirovnali k tomu mať dobre padnúci oblek.

V tejto časti podcastu pokračujem v téme ktorú sme načali v predošlom diely. Pozrieme sa na základné prvky procesu určovania a nastavovanie vzdelávacej aktivity. Na začiatku si určíme v akom stave ja daná vzdelácia potreba. Potom sa pozrieme na želenú budúcnosť a...

Správne zvolenie rozvojovej aktivity pre zamestnancov je kľúčové, pokiaľ chceme dosahovat vysokú efektivitu. Je vhodné ak sa pri navrhovaní rozvojových aktivít najprv zamyslíme nad tým, čo chceme rozvíjať a podľa toho budeme voliť vhodný nástroj, čo môže byť školenie, tréning, workshop, koučing alebo mentoring.

MAP #02: Konflikty

MAP #02: Konflikty

Konflikty, to je niečo, čomu by sme sa najradšej vyhli. Nanešťastie je len otázkou času, kedy sa do konflitku dostaneme. Vyhnúť sa tomu teda nedá. Otázkou potom ostáva, ako konflikt buď zvládnuť, alebo ako eliminovať škody, prípadne, čo by sa dalo urobiť preto, aby som sa konfliktu vyhol. V tomto podcaste sa zamýšľam nad tým, ako pristúpiť ku konfliktu.

MAP #01: Motivácia

MAP #01: Motivácia

Motivácia patrí k tzv.evergreenom manažérskej práce. Napriek pokroku v psychológi a teórii riadenia sa stále stretávam z pomerne zastaraným pohľadom, kedy sa na motiváciu nazerá ako niečo, čo sa dodá zvonka ako magická ingrediencia, ktorá spôsobí zázračné zmeny v správaní a hlavne vo výkone zamestnancov. Poďme sa pozrieť na iné možnosti práce s motiváciou.

Ťažké koučingové sedenia-keď to iskrí medzi koučom a koučovaným

Čím má kouč menej skúseností, menší náhľad, častejšie sa mu stáva, že ho zaskočí nielen klient, ale aj jeho vlastné pocity. Sedenie s klientom sa z tohto dôvodu, môže zdať veľmi, veľmi náročné, hoci dobre poznáme techniky, metódy a postupy. Ak dostatočne nepoznáme a neovládame seba – svoj hlavný pracovný nástroj, aj tie najlepšie techniky strácajú na svojej účinnosti.