Jeden z mojich kolegov, Martin Vrábel, prednáša o vízii.