Obchodnícke zručnosti

Cieľ kurzu

Naučiť predajcov a poskytovateľov služieb aktívnemu a zodpovednému prístupu k zákazníkom a upevniť zručnosti obchodnej komunikácie. Cieľom je pochopiť a vedieť účelne využívať psychologické aspekty vzťahu predajca – zákazník.

Komu je kurz určený

Kurz je určený tým, ktorých pracovné výkony sú postavené na komunikácii s inými a na predaji tovaru či služieb iným. Všetkým, ktorí chcú rozumieť zložitému svetu predaja a nákupu, tým, ktorí chcú byť uvedomelými predajcami či ostražitými a pripravenými zákazníkmi.

Obsah kurzu

 • Test sebapooznania (do akej miery viete správne rozoznávať signály neverbálnej komunikácie)
 • Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Argumentácia a presviedčanie ako obchodnícka zručnosť
 • Budovanie zákazníckej cesty
 • Efektná a efektívna prezentácia ponuky
 • Hľadanie zákazníckych potrieb
 • Motivácia zákazníka k nákupu
 • Zvládanie zákazníckych námietok
 • Typológia zákazníka- spôsoby jednania z jednotlivými typmi
 • Vzbudenie a využívanie nákupných signálov
 • Zvládanie konfliktných a „ťažkých“ zákazníkov
 • Ako budovať kvalitné „leady“
 • Ako využívať médiá pri marketingu
 • Základy internetového marketingu
 • Základy facebook reklamy
 • Základy email marketingu

Čo kurzom získate?

Naučíte sa ako sa pripraviť na obchodné stretnutie, ako rýchlo odhadnúť klienta, ako sa na neho naladiť a získať si jeho dôveru. Osvojíte si schopnosť presvedčivo argumentovať a doviesť tak kontakt so zákazníkom k úspešnému koncu – uzavretiu obchodu.