Stáť pri zrode poznania… to je motto, vystihujúce filozofiu spoločnosti INSIGHT.

Veríme, že v každom okamžiku má človek k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Umením však ostáva, ako tieto zdroje odhaliť a riešenia, ktoré z nich vyvstanú aj zrealizovať.

Manažerské zručnosti, obchodnícky potenciál, motivovanie druhých, riešenie konfliktov, koučovanie podriadených-to všetko sú oblasti, vyžadujúce si určité poznanie, určitú múdrosť.

Ak chcete zvládať manažerské zručnosti, potrebujete zvládať time management, delegovanie, motivovanie druhých, koučing – vlastný aj druhých.

Ak chcete byť dobrým obchodníkom potrebujete nájsť klientove potreby, potrebujete dobre komunikovať a prezentovať. Ani motivácia k nakupovaniu Vám nebude na zahodenie. Taktiež argumentácia, zvládanie námietok a prezentačné zručnosti všeobecne Vám môžu byť ku prospechu.

A čo taká rétorika? Prezentácia a prezentačné zručnosti? Veď bez nich sa dnes nezaobíde žiaden príjmací pohovor. Ani rozhovor s kolegami alebo šéfom.

V posledne dobe sa tiež veľmi hovorí o emočnej inteligencii. Áno, aj keď sa to také nezdá, predovšetkým emočná inteligencia je často rozhodujúcim faktorom úspechu, či už sa jedná o manažéra, obchodníka, vedúceho pracovníka alebo proste niekoho kto chce pracovať na rozvoji svojich zručností, vedomostí a kompetencií.

Všetky tieto zručnosti a poznatky, máte vo väčšej miere v sebe. INSIGHT sa Vám snaží vytvoriť podmienky a prostredie k tomu, aby ste vo svojom živote využívali čo najviac vlastných poznatkov. Lebo len takéto poznanie má dlhú trvácnosť. Je to poznanie pochádzajúce z Vášho vlastného potenciálu.

Vo svojej činnosti sa preto venujeme vzdelávaniu, tréningom, predovšetkým manažerských a obchodníckych zručností, koučingu a konzultačnej činnosti, ktorá je zameraná práve na odhaľovanie tohto potenciálu. Taktiež veľkú dôležitosť prikladáme emočnej inteligencii.

Veríme, že pokiaľ využijete naše služby, ako mnohé iné spoločnosti, budete ťažiť z benefitov, ktoré Vám naša filozofia prinesie.

Teším sa na spoluprácu s Vami.