Neverbálna komunikácia

 

Cieľ kurzu Neverbálna komunikácia

Získať prehľad a prvotnú skúsenosť s vnímaním neverbálnych znakov v komunikácii (postoje, gestikulácia, mimika, sprievodné prejavy,…). Naučiť sa ako je možné využiť neverbálne prejavy v komunikácii vo svoj prospech.

 

Komu je kurz určený

Firemní zamestnanci, ktorý v rámci svojej práce nadpriemerne komunikujú, Ľudské zdroje, Marketing, Obchodníci, Stredný manažment.

 

Obsah kurzu

V rámci kurzu budú prostredníctvom praktických cvičení prezentované najčastejšie neverbálne prejavy vyskytujúce sa v profesionálnom a osobnom živote, ktorých „dekódovanie“ znamená pre príjemcu komunikácie nadštandardné informácie o tom čo v skutočnosti náš komunikačný partner zamýšľa, prežíva a chce/nechce vlastne povedať. Kurz obsahuje prácu s nasledujúcimi oblasťami neverbálnej komunikácie:

 • Ako sa stať dobrým odhadcom neverbálnej komunikácie
 • Ako sa naladiť na druhú stranu a  získať ju?
 • Čo je základná línia neverbálnej komunikácie
 • Ako identifikovať mimické signály
 • Čo znamená podanie ruky
 • Čo nám prezradí gestikulácia
 • Ako identifikovať signály záujmu a nezáujmu?
 • Čo sú signály sebavedomia a podriadenosti?
 • Ako identifikovať teritorialitu?
 • Ako zistíme či nám niekto klame?
 • Čo nám hovoria pohyby nôh
 • VAKOG systémy  a podprahová manipulácia

Čo kurzom získate?

Naučíte sa ako sa pripraviť na obchodné stretnutie, ako rýchlo odhadnúť klienta, ako sa na neho naladiť a získať si jeho dôveru. Osvojíte si schopnosť presvedčivo argumentovať a doviesť tak kontakt so zákazníkom k úspešnému koncu – uzavretiu obchodu.

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslettra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr. Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.