Neverbálna komunikácia

 

Cieľ kurzu Neverbálna komunikácia

Získať prehľad a prvotnú skúsenosť s vnímaním neverbálnych znakov v komunikácii (postoje, gestikulácia, mimika, sprievodné prejavy,…). Naučiť sa ako je možné využiť neverbálne prejavy v komunikácii vo svoj prospech.

 

Komu je kurz určený

Firemní zamestnanci, ktorý v rámci svojej práce nadpriemerne komunikujú, Ľudské zdroje, Marketing, Obchodníci, Stredný manažment.

 

Obsah kurzu

V rámci kurzu budú prostredníctvom praktických cvičení prezentované najčastejšie neverbálne prejavy vyskytujúce sa v profesionálnom a osobnom živote, ktorých „dekódovanie“ znamená pre príjemcu komunikácie nadštandardné informácie o tom čo v skutočnosti náš komunikačný partner zamýšľa, prežíva a chce/nechce vlastne povedať. Kurz obsahuje prácu s nasledujúcimi oblasťami neverbálnej komunikácie:

  • Ako odhaliť a interpretovať neverbálne prejavy – delenie signálov záujmu a nesúhlasu.
  • Kam cieliť svoju pozornosť, a tak následne vytvoriť základnú líniu (baseline) neverbálnych signálov.
  • Zistiť kritické faktory v danej situácii a odhaliť slabiny komunikácie, dokázať adekvátne reagovať.
  • Naučíte sa reagovať na zmenu jednania partnera a hlavne ako ju meniť v prospech seba
  • Odhalíte aké sú skutočné zámery človeka s ktorým komunikujete.
  • Získate spôsob ako presne reagovať na náročné životné situácie, či už sa jedná o dlhé náročné rokovanie, vyjednávanie alebo o krátku bleskovú prezentáciu.
  • Ukážeme si ako efektívne prispôsobovať svoju komunikáciu k jednotlivcom a ako s väčším dorazom prenášať svoje myšlienky a idey.
  • Naučíte sa vy vytvárať ešte väčší vplyv pri jednaniach a stretnutiach.
  • Získate náskok pred konkurenciou, presne a cielene využijete komunikačné techniky adaptované s rečou tela, ušité na mieru každého stretnutia.

Čo kurzom získate?

Naučíte sa ako sa pripraviť na obchodné stretnutie, ako rýchlo odhadnúť klienta, ako sa na neho naladiť a získať si jeho dôveru. Osvojíte si schopnosť presvedčivo argumentovať a doviesť tak kontakt so zákazníkom k úspešnému koncu – uzavretiu obchodu.

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslettra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr. Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.