Neverbálna komunikácia je dôležitou súčasťou každej komunikačnej výmeny. To, čo hovoria gestá, výraz tváre, postoj tela ja niekedy dôležitejšie ako slová. Neverbálnu komunikáciu môžeme odhadovať buď vďaka tomu,že sa naučíme čo jednotlivé prvky znamenajú. Alebo si môžeme všimnúť čo neverbálne prejavy druhých ľudí spôsobujú v našom prežívaní a tak pochopiť význam neverbálnej zložky komunikácie.