Hlavný cieľ projektu

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytnú príspevok 1 000 € na vzdelávanie ľudom bez práce v snahe nájsť si prácu, ale aj zamestnaným s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce.

Pre koho je projekt určený?

  • Zamestnaných
  • Nezamestnaných
  • Ľudí, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu
  • Ľudí, ktorí si chcú nájsť lepšiu prácu, kde budú potrebovať nové vedomosti
  • Ľudí, ktorí chcú zmeniť prácu prostredníctvom rekvalifikácie
  • Ľudí, ktorí nechcú stratiť prácu


Postup podania žiadosti

1. Kontaktujte nás, pomôžeme Vám s výberom kurzu z našej ponuky.
2. Zaregistrujte sa na úrade práce.

3. Poskytneme a potvrdíme Vám potrebné dokumenty.
4. Vyplňte žiadosť o poskytnutie príspevku pre úrad práce.

5. S vypĺňaním žiadostí Vám radi pomôžeme.
6. Túto žiadosť je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu na úrade práce v mieste Vášho trvalého bydliska osobne, elektronicky na www.slovensko.sk alebo poštou.
7. Ak úrad práce žiadosť schváli, uzavrie s Vami dohodu, na základe ktorej Vám zaplatí vzdelávací kurz.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach ÚPSVaR:

Projekt realizujú úrady práce po celom Slovensku.