Time management patrí medzi večne zelené manažérske témy. Je to pochopiteľné. Neustále narastajúci tlak na výkon si vyžaduje optimalizovať prácu, úlohy, zdroje. Mať  zvládnutý time management by sme  prirovnali k tomu mať dobre padnúci oblek. V slušnej spoločnosti je to samozrejmosť. V podcaste sa zamýšľam nad 3 kľúčovými princípmi time managementu a ako ich aplikovať vo svojej práci.

Nezabudnite sa prihlásiť do našej FB skupiny, kde môžete diskutovať o témach, ktoré sa preberajú v podcaste ale aj zdieľať s ostatnými poslucháčmi svoje skúsenosti, postrehy a nápady.

Páčil sa vám článok/podcast/video?

Prihláste sa do nášho newslettra a nič vám neujde: )  A navyše získavate aj super bonus v podobe free ebooku o firemnom vzdelávaní.