Manažér využíva na riadenie manažérske štýly. Tie sú určené súborom nástrojov, techník a metód, ktoré manažér využíva za účelom dosiahnutia cieľov na úrovni jednotlivca alebo na úrovni tímu, či firmy. Nedá sa povedať, že existuje štýl, ktorý je lepší alebo horší než iný štýl riadenia. Dobrý manažér využíva tieto štýly situačne. Vie teda, v akej situácii je vhodné použiť daný štýl oproti inému.

Nezabudnite sa prihlásiť do našej FB skupiny, kde môžete diskutovať o témach, ktoré sa preberajú v podcaste ale aj zdieľať s ostatnými poslucháčmi svoje skúsenosti, postrehy a nápady.