V tejto časti podcastu pokračujem v téme ktorú sme načali v predošlom diely. Pozrieme sa na základné prvky procesu určovania a nastavovanie vzdelávacej aktivity. Na začiatku si určíme v akom stave ja daná vzdelácia potreba. Potom sa pozrieme na želenú budúcnosť a nakoniec zhodnotíme do akej miery je daný cieľ pre daného človeka dosiahnuteľný.