Správne zvolenie rozvojovej aktivity pre zamestnancov je kľúčové, pokiaľ chceme dosahovat vysokú efektivitu. Je vhodné ak sa pri navrhovaní rozvojových aktivít najprv zamyslíme nad tým, čo chceme rozvíjať a podľa toho budeme voliť vhodný nástroj, čo môže byť školenie, tréning, workshop, koučing alebo mentoring.