Motivácia zamestnancov patrí k tzv.evergreenom manažérskej práce. Napriek pokroku v psychológi a teórii riadenia sa stále stretávam z pomerne zastaraným pohľadom, kedy sa na motiváciu nazerá ako niečo, čo sa dodá zvonka ako magická ingrediencia, ktorá spôsobí zázračné zmeny v správaní a hlavne vo výkone zamestnancov. Poďme sa pozrieť na iné možnosti práce s motiváciou.