Delegovanie patrí, alebo by minimálne malo patriť medzi základné manažérske nástroje. Napriek jednoduchosti tohoto nástroja ho manažéri patrične nevyužívajú a ak ho občas použijú, tak nie úplne šťastne. O delegovaní sa dozviete v 8.časti podcastu Manažérskej Akadémie.

Nezabudnite sa prihlásiť do našej FB skupiny, kde môžete diskutovať o témach, ktoré sa preberajú v podcaste ale aj zdieľať s ostatnými poslucháčmi svoje skúsenosti, postrehy a nápady.