Manažérske zručnosti

 

Cieľ kurzu Manažérske zručnosti

Dosahovať efektívne vedenie podniku a dokázať úspešne iniciovať a presadzovať zmeny. Správne manažovať, viesť a motivovať iných, úspešne prezentovať seba a svoje myšlienky a vedieť poskytnúť efektívnu spätnú väzbu. Naučiť sa poskytovať a prijímať konštruktívnu kritiku a viesť rozhovor so zamestnancami. Rozvíjať elementárne manažérske zručnosti-delegovanie, plánovanie, strategické myslenie, komunikáciu, zvyšovanie výkonu.

 

Komu je kurz určený

Vedúcim pracovníkom a manažérom, ktorým je zverený kolektív a ktorí majú za úlohu viesť iných k spoločným výsledkom. Tým, čo potrebujú vedieť ako riadiť iných a presvedčivo prezentovať svoje idey. Manažérom, ktorí sa chcú zlepšiť v praktických manažérskych zručnostiach ako vedenie porád či poskytovanie spätnej väzby.

 

Obsah kurzu

 • Manažérske štýly riadenie a vedenia
 • Riadenie zamerané na ľudí a na úlohy – výhody a nevýhody
 • Diagnostika Vašich riadiacich schopností
 • Ako správne motivovať k vyššiemu pracovnému výkonu
 • Vedenie motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
 • Zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby
 • Plánovanie a vyhodnocovanie osobného rozvoja zamestnancov
 • Stratégie riešenia konfliktov zo zamestnancami
 • Efektívne vedenie porád
 • Osobný rozvoj manažéra
 • Zásady výberu a prijímania zamestnancov
 • Delegovanie
 • Vytváranie firemnej kultúry
 • Zásady budovanie výkonného tímu

 

Základný formát kurzu

Toto školenie môžeme pre vás zorganizovať ako pol dňové alebo jednodňové školenie. Vieme pre vás pripraviť aj školenie v malej skupine (2-3 ľudia). Vieme zrealizovať školenie aj pre jedného účastníka formou mentoringu alebo koučingu. Či ste za skupinu alebo sám, vieme vás naučiť ako si zlepšiť vaše manažérske zručnosti.

 

Metodika kurzu

Základná metodika kurzu Manažérske zručnosti je v prvom rade v identifikovaní toho, čo sa všetko skrýva za manažérskou prácou. Potom v spoločnej diskusii či už zo skupinou alebo s jednotlivcom hľadáme ideálnu podobu manažérskej práce.Keď ju nájdeme identifikujeme si konkrétne nástroje a postupy slúžiace na dosiahutie ideálnej manažérskej práce. V kurze pracujeme predovšertkým s tým, čo si účastník sám donesie. Jeho skúsenosti, poznatky, zážiky z jeho manažérskej práce sú stavebným kameňom, s ktorým môžeme vystavať optimálnu podobu manažérskej agendy všedného dňa. Naše mnoho ročné skúsenosti s vedením a koučovaním manažérov nám umožňujú zaujať kvalifkovaný mentoringový alebo koučingový prístup (čím si vy práve prechádzate, to sme už v nejakej podobe videli pri práci zo stovkami manažérov z celého Slovenska), z ktorého si manažér môže vziať veľmi veľa.

 

 

Čo kurzom získate?

Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché manažérske nástroje na riešenie operatívnych situácií v práci. Pochopíte metódy a možnosti voľby stratégie a cieľov podniku i jednotlivca. Zlepšíte svoje líderské a manažerské zručností a naučíte sa pracovať s tímom a viesť ho k efektívnej spolupráci.

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslettra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr. Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.

Chcete si niečo naštudovať z oblasti Manažérskych zručností?