Manažérske workshopy

Pri vzdelávaní a rozvoji manažérov sme si všimli, že štandardné vzdelávacie metódy (školenie, seminár) už veľmi neprinášajú nič nové. A akoby aj mohli? Manažér, ktorý je na svojej pozícii dosť dlho, tak už prešiel všetkými možnými školeniami a seminármi a ak sa aj na dajaké opäť dostane, tak je zväčša sklamaný, pretože mu to nič nové neprinesie. Odpoveďou na tento problém sa stali manažérske workshopy.

Čo je manažérsky workshop?

Je to stretnutie skupiny manažérov z jednej firmy na krátkom workshope, v rozsahu cca 2 hodiny. Na toto stretnutie si každý manažér prinesie svoje témy alebo problémy s ktorými sa aktuálne pasuje a tie prednesie skupine. Skupina pod vedením moderátora hľadá možné spôsoby riešenia. Rovnako aj moderátor (skúsený lektor alebo kouč) vie ponúknuť svoj pohľad na vec. Počas jedného sedenia je možné prebrať niekoľko tém (zväčša  okolo 5-8), ktoré odpovedajú na veľmi konkrétne otázky manažérov.
Osvedčilo sa nám, aby manažéri absolvovali aspon 3 workshopy. Sami si potom vedie vyhodnotiť, či je pre nich tento formát vzdelávania vhodný.

Okrem toho manažérom v medzičase posielame batériu video online kurzov, ktoré im dávajú teoretické základy v základných manažérskych zručnostiach. Aktuálne vieme ponúkuť až 10 online video kurzov, ktoré si manažér môže študovať kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení.

 

Pridaná hodnota

Okrem obsahu, ktorý je prinesený manažérmi alebo lektorom je nespornou a ničím nenahraditeľnou výhodou to, že manažéri môžu spolu diskutovať  a hľadať odpovede na svoje otázky  a problémy. Často sa stáva  že skupina spolupracujúcich manažérov začne riešiť svoje skutočné pracovné problémy, s ktorými im potom kolegovia pomôžu. Moderátor opäť môže plniť korektívnu funkciu a dať svoje pohľad na vec. Mnoho manažérov zažíva pocit úľavy, keď si uvedomia, že nie sú sami so svojím problémom.

Hlavné prínosy?

  • Efektivita. Venujeme sa len tomu, čo je dôležité a čo manažér na workshop donesie.
  • Účastníkmi generovaný obsah.
  • Dobrovoľnosť.
  • Praktickosť. Žiadna teória, len to, čo súvisí s denno dennou prácou.
  • Skupinová podpora. Účastníci zisťujú, že v tom čo riešia, nie sú sami.

Cena?

Cena za balíček 3 sedení (rozsah 4,5 hodiny) je 500 EUR.

V prípade vášho záujmu nás kontaktujte, radi vám prídeme o tejto forme manažérskeho vzdelávania povedať niečo viac.