Spätná väzba (ďalej len SV) je pomerne jednoduchým a napriek tomu veľmi účinným manažérským nástrojom, ktorý by mal mať v rukách každý manažér a mal by ho, samozrejme, vedieť aj používať. SV môžme definovať ako informáciu, ktorú poskytuje manažér svojmu podriadenému preto aby ovplyvnil jeho správanie v pozitívnom smere.
Viac sa o SV dozviete v krátkej video prezentácii, ale skúsme si niektoré základné informácie zhrnúť na jednom mieste. Tu sú:
1.Je špecifická- nie všeobecná
2.Je popisná-nie hodnotiaca
3.S dôrazom na vec-nie na osobu
4.Je jasná-nie zahmlená
5.Je orientovaná na budúcnosť-nie na minulosť
6.Hľadá riešenie-nie vinníka
7.Je okamžitá

Dobrá SV môže vyzerať takto:
„Všimol som si, že…“
„Keď povieš XY, cítim…“
„Beriem to takto…“

V roku 2003 David Perkins a Amy Sullivan v Project Zero roku 2003 uverejnili tzv. Rebrík spätnej väzby. Pozostáva z niekoľkých priečok:

  • Úvod: V úvode pozitívnym spôsobom uistite, že máte záujem na konštruktívnej diskusii.
  • Priečka (krok) 1.: Vyjasňovanie-pýtaje sa a overujte si či ste správne pochopili správanie alebo idey vášho podriadeného. Vyhnite sa otázkom ktoré implikujú kritizovanie.
  • Priečka (krok) 2.: Ocenenie-Vyjadrite veľmi konkrétne, čo na správaní alebo idee oceňujete. Vyhnite sa tomu, že prejdete priamo k negatívam.
  • Priečka (krok) 3.: Záujem a návrhy– urobte jasno v tom čo presne sa vám nepáči alebo čo vás znepokojuje.Vyhnite sa rozprávaniu vo všeobecných, absolútnych alebo obviňujúcich kategóriách. Snažte sa aby vaše vyjadrenie bolo subjektívne. Hovorte v jednotnom čísle. Používajte „ja“ rozprávanie.
  • Návrhy a očakávania: Ponúknite konkrétne kroky a vyjadrite jasné a špecifické očakávania. Budťe zrozumiteľný, jednoznačný a konštruktívny.
  • Uzavretie: Uzavrite konverzáciu. Diskutujte o ďalších krokoch.

Aj keď sa vám možno nie vždy podarí držať tohot scenára, čím viac sa vám to podarí tým viac budete pre svojich ľudí skutočným manažérom.