Oplatí sa koučing pre firmy v čase keď sa šetrí na každom mieste a prvé sa škrtajú investície do vzdelávania a rozvoja? V každom prípade áno, nie je však možné sa na prínos koučingu pozerať len cez optiku návratnosti investovaných prostriedkov.