Martin Prodaj

riaditeľ spoločnosi INSIGHT, lektor, kouč

Martin Prodaj. Má viac ako 30 ročné skúsenosti z oblasti vzdelávania a riadenie ľudských zdrojov. Mám špeciálno pedagogické a terapeutické skúsenosti. Patril medzi prvých satiterapeutov na Slovensku. Je autorom knihy Work Life Balance. Svojho času bol predsedom Slovenskej asociácie koučov. Profesný profil si môžete stiahuť TU.

  • Koučing&Mentoring 90% 90%
  • Soft Skills kurzy 80% 80%
  • HR nástroje 70% 70%

Jana Viteková

lektorka
Skúsená lektorka s mnohoročnou praxou. Jej prístup je veľmi osobný. Zaujíma sa o potreby zadávateľa a naplnenie požiadaviek kladených na vzdelávacie aktivity kladie na prvé miesto. Je certifikovaný NLP koučom.

  • Koučing&Tímový koučing 95% 95%
  • Talent Management 70% 70%
  • Life koučing 65% 65%

Jarmila Kurhajcová

lektorka, koučka
Lektorka s viac ako 20 ročnou praxou. Počas svojej praxe si vyskúšala pôsobenie v štátnej správe ako aj v komerčnej sfére. Je veľmi aktívna v koučovskej komunite. Jej aktivity sa v súčasnej dobe sústredia na zavádzanie koučingu a koučingovej kultúry na úrady práce. Medzi jej špeciálne kurzy, ktoré vedie patrí Komunikačné judo.

  • Komunikačné zručnosti 90% 90%
  • Koučing 85% 85%
  • Manažérske zručnosti 75% 75%