Koučing

 

Koučing sa zvykne považovať za jeden z najefektívnejších individuálnych nástrojov rozvoja. Jeho hlavnou výhodou je, že predmetom rozvoja sú presne tie oblasti, ktoré koučovaný považuje za kľúčové. Žiadna teória ani balast. Priamo k veci s využitím všetkých zdrojov, ktoré má koučovaný k dispozícii.

Základným formátom  je jedno až dvoj hodinové sedenie, ktoré sa organizuje cca raz za 2 týždne. To dáva koučovanému dosť času na to, aby mohol do svojej práce zapracovať to, na čo si v sedení prišiel. Rozsah alebo dĺžku celého koučingového kontraktu si určuje sám koučovaný. Je dôležité povedať, že koučovanie musí byť dobrovoľnou aktivitou, inak nám neprinesie to, čo by mohol.

Základným princípom je, že ide o spoločný, partnerský proces. Vy ako klient si prinášate svoje otázky, svoje problémy. Kouč dôveruje tomu, že v každom okamihu máte k dispozícii všetky informácie ktoré potrebujete. Kouč vám bude dávať veľa otázok aby vás provokoval  a nastavoval vám zrkadlo. Vašou úlohou bude intenzívne premýšľať a spochybňovať zabehané mechanizmy. Potrebujte nájsť niečo nové, originálne. Pokiaľ to bude možné (a nedôjde k posunu k mentoringu) kouč vám nebude dávať rady ani odporúčania. Tým by zablokoval vašu vlastnú  kreativitu a to nechce. Ani váš kouč to nechce:)

Veľmi často sa stáva, že pri práci s klientami neostávame len pri k., ale využívame aj mentoring. Mentoring prináša pridanú hodnotu do koučingového sedenia hlavne tým, že ponúka istú formu expertízy, ktorá by sa v čistom koučingovom sedení neobjavila. Striktné metodologické odlišovanie nie je pre nás až tak dôležité. Čo ale naopak dôležité je, aby klient odchádzal zo sedenia s tým, že je spokojný a zistil, čo potreboval zistiť, bez ohľadu na to, aký nástroj sme  na to použili.

Cenník individuálnych koučingových sedení nájdete na tejto stránke. Rovnako tam nájdete aj možné témy ktoré sa zvyknú riešiť.

Videá o koučingu

Ak vás téma zaujíma, môžete si pozrieť tieto videá o koučingu: