Koučing je moderný a stále častejšie používaný nástroj rozvoja osobnosti a profesionálneho rastu. Je však koučing vhodný pre každého? Pre akých ľudí sa teda dá koučing s úspechom použiť? Je koučing vhodný práve pre vás?