CoachingAk už nejakú dobu uvažujete nad koučingom, nad tým, že by ste si najali externého kouča, alebo sa len o koučing zaujímate, tak ste si určite položili otázku, načo je vlastne kouč? Čo je jeho hlavnou úlohou? Aký je jeho účel pri koučingovom sedení? Začo ho vlastne platíme? Sú to určite legitímne otázky, ktoré si človek, uvažujúci nad koučingom, zákonite položí. Skúsme sa nad nimi zamyslieť a odhaliť, kde vlastne leží pridaná hodnota kouča v koučingovom vzťahu.

Koučing je v prvom rade definovaný ako proces, kde dvaja, kouča a koučovaný, spoločne hľadajú odpovede na otázky, ktoré si koučovaný priniesol zo sebou do koučingového sedenia. Túto definíciu by sme vlastne mohli použiť aj na skupinový koučing, tomu sa však dnes nebudem venovať. Ak si skúsime predstaviť, čo všetko sa za touto definíciou skrýva, možno sa  nám odhalí,aký je účel kouča a jeho práce. Tu je niekoľko možností:

  1. Kouč je partnerom,  s ktorým sa koučovaný môže zhovárať na celkom inej úrovni, ako je bežne zvyknutý. Aj keď zvonka by koučingové sedenie mohlo pripomínať obyčajný rozhovor niekde pri káve, a niekedy aj skutočne prebieha pri káve, nie je to tak. To, čo sa na prvý pohľad javí ako veľmi prosté a jednoduché také v skutočnosti nie je. Možno aj to je dôvod, prečo si veľa ľudí myslí, že  by mohli začať okamžite koučovať. Bohužiaľ tento omyl potom vedie k nedorozumenia a nepochopeniam, ktoré vrhajú zlé svetlo  na koučing ako na profesiu. Ide o to, že pri bežnom rozhovore si väčšinou nevšímate veľmi pozorne čo sa deje s vaším kolegom, čo sa  deje vo vašom prežívaní. Nemusíte analyzovať, čo znamenajú jeho vyjadrenia, nepátrate po tom, či sa za jeho slovami niečo skrýva. Dá sa povedať, že nevyvíjate žiadne zásadné mentálne úsilie. To samozrejme kouč  robí. Koučingové sedenie je pre kouča extrémne náročné na sústredenie. Každá zmena výrazu tváre, posun v gestách alebo v spôsobe vyjadrovanie, to všetko môže mať význam. Kouč toto všetko musí sledovať. Nesmie sa nechať pohltiť rozprávaním, obsahom. Sleduje proces. A to je bez nejakého výcviku veľmi náročné.
  2. Kouč neposudzuje. V bežnom rozhovore sa hodnotenie toho, čo bolo povedané, považuje za bežný stav. Ale v koučingovom sedení to tak nie je. Úlohou kouča nie je prísť na to, či je niečo dobré alebo zlé, nehľadiac na to, že v koučingu je „dobré“  a „zlé“ konštruktom, niečím,  čo je vytvorené v myslení, ale nemusí zákonite označovať nejakú objektívnu kaetgoriu. Ak klient prichádza s nejakým riešením, tak je úlohou kouča akcelerovať hľadanie tohoto riešenie. Otázka, či je to dobré alebo zlé, je v komptencii koučovaného. On nakoniec posúdi, či bolo pre neho niečo dobré alebo zlé. Ale v koučingu sa skôr klient riadi akýmsi funkčnými kategóriami. Tzn. či niečo fungovalo, alebo nie. Či to prispelo k vyrišeniu problému, alebo nie.
  3. Kouč rešpektuje. Základným prvkom, ktorý musí byť každom  type vzťahu, pokiaľ má dôjsť nejakej zmene v osobnosti je empatia a akceptácia. Kouč berie svojho klienta takého aký je, nemá snahu ho nijako meniť. Pokiaľ to nie je snaha klienta. Samozrejme, aj kouč by mal mať určitý etický kódex, ktorý riadi jeho konanie a nemal by sa prepožičať k niečomu, čo odporuje jeho pravidlám. V bežnom rozhovore sa nám, či chceme alebo nie, stáva, že toho druhého neberiem takého aký je. Posudzujeme ho na základe nejakých našich alebo spoločenských kritérií. Niečo nám na ňom vadí, niečo by sme na ňom chceli zmeniť. A to sa v koučingu nedeje.
  4. Kouč spochybňuje. Úlohou kouča je vytvárať také podmienky, ktoré spôsobia, že klient prestane uvažovať vo svojich zabehaných koľajách a začne  uvažovať inak. Aj keď sa nám, ako klientom v koučingu zdá, že sme práve objavili ameriku, kouč nás schladí a možno spochybní, či je to naozaj amerika. Niekedy aj na prvý pohľad dobrý nápad môže v sebe skrývať negatívne dôsledky, ktoré na prvý pohľad nie sú zjavné. A kedže kouč sa nám nemusí nijako podlizovať (čo  sa napríklad deje vo vzťahoch nadriadený –  podriadený),pokojne náš nápad spochybní, alebo ho prevráti na hlavu. Čím nás nakoniec prinúti uvažovať celkom inak ako sme zvyknutí.
  5. Kouč pomáha formulovať myšlienky. Z mojej súkromnej štatistiky vyplýva, že toto je jeden z najdôležitejších okamžikov, kedy si koučovaný uvedomuje dôležitosť kouča. Tu sa kouč akoby stáva zrkadlom  do ktorého sa koučovaný pozerá a uvedomuje si svoje myšlienky,idee, nápady.  Veľa vecí vieme, alebo ich možno tušíme, ale nie všetky máme jasne formulované a konkretizované. V tom okamihu, keď nám niekto nastaví zrkadlo, keď sa nás opýta vhodnú otázku,vtedy dochádza v našej mysli k vhľadu, k pochopeniu. A to je niečo, k čomu sa je veľmi náročné dosta sám. Preto už od pradávynch čias, ľudia, ktorí hľadali poznanie, putovali za učiteľmi. Pretože si dobre uvedomovali, že sú  oblasti v ktorých by si sami nepomohli. V našej kultúre je snaha urobiť si všetko sám veľmi hlbko zakorenená. A mnohí ľudia budú radšej trpieť, než by si nechali pomôcť od niekoho iného. Ale pravda je taká, že s niektorými vecami sami nepohneme, aj keby sme sa ako snažili. A iróniou je, že práve to, kde by sa nám hodila pomoc druhého najviac,  je častokrát práve práca na našom vlastnom raste a rozvoji.

Ak teda budete uvažovať nad úlohou kouča v koučingovom sedení, skúste si spomenút na týchto 5 bodov, ktoré som popísal. Možno vám to nakoniec  pomôže sa rozhodnúť, či kouča chcete alebo nie. Či vám bude k úžitku alebo si radšej pomôžete sám.

Ak vás napadne,prečo je kouč v koučingovom sedení užitočný, tak budem rád, ak sa so svojím názorom podelíte.
pošli na vybrali.sme.sk