Pojem koučing vychádza pôvodne zo športovej terminológie. Jeho cieľom v tomto kontexte bolo zvyšovanie výkonnosti v jednotlivých športových odvetviach. Po nejakej dobe sa začali princípy koučingu používať aj v ostatných odvetviach. Taktiež aj vo sfére biznisu a podnikania. Tento trend začal byť zvlášť naliehavý, keď si spoločnosti začali uvedomovať, že predpokladom úspechu je investícia do ľudských zdrojov. Aj keď boli vyvinuté mnohé nové metódy vzdelávania, tie sa však časom stali tiež neúčinné.

Koučing je určený a vhodný pre:

 • manažérov
 • riadiacich pracovníkov
 • personalistov
 • konzultantov
 • obchodných zástupcov

Témy ktoré je možné riešiť koučingom

 • ako zvládať stres
 • ako zvládať zodpovednosť na pracovnej pozícii
 • ako efektívne riadiť ľudí
 • ako vybudovať tím
 • ako viesť porady
 • ako riešiť konflikty na pracovisku
 • ako budovať sebavedomie
 • ako vyvažovať pracovný a osobný život
 • ako určovať stratégie firmy, oddelenia a jednotlivca
 • ako viesť motivačné rozhovory
 • ako pozitívne dávať spätnú väzbu
 • ako byť lepším obchodníkom
 • ako zvýšiť svoj finančný príjem
 • ako sa naučiť pozitívnemu mysleniu

Ako vidíte tém je naozaj veľa a to sme spomenuli len niektoré, ktoré si klienti do koučingových sedení prinášajú najčastejšie. Existuje niekoľko základných delení koučingu. Buď podľa toho podľa akej koncepcie sa pracuje, alebo akej oblasti sa kouč so svojím klientom venuje.

 • GROW koučing
 • Systemický koučing
 • Solution Focused coaching
 • Co Active coaching

alebo aj:

 • Executive coaching
 • Bussiness coaching
 • Life Coaching
 • Kariérny koučing

Koučing je predovšetkým facilitačný proces, keď sa v partnerskom vzťahu snažíme s koučovaným hľadať vnútorné, neobjavené zdroje, ktoré by mu mohli pomôcť pri dosahovaní ním stanovených cieľov. Aktivita počas koučovania je rovnomerne rozložená medzi kouča a koučovaného, avšak celý proces koučovania – stanovovanie cieľov, spôsobov ako tieto ciele napĺňať, to všetko je v kompetenci koučovaného.

Koučing je

… nástroj rozvoja ľudí v pracovnom svete.
… interaktívny poradenský a sprevádzajúci proces zameraný na koučovanú osobu, ktorý môže zahŕňať pracovné a súkromné otázky.
… individuálne poradenstvo na úrovni procesov. Kouč nepredkladá priame návrhy riešenia, ale sprevádza klienta a dáva mu podnety, ako môže sám rozvíjať jednotlivé riešenia.
… cieľovo orientované poradenstvo koncentrované na úlohy a ich riešenia, trénovanie, sprevádzanie osôb a skupín v partnerskom dialógu.
… založený na vzájomnej akceptácii a dôvere. Klient dobrovoľne vstupuje do koučingu a kouč mu garantuje diskrétnosť. Základným predpokladom je dobrovoľnosť, rešpekt a neutralita.
… poskytovanie pomoci k svojpomoci na základe podpory sebareflexie, sebavnímania, sebavedomia a zodpovednosti.
… transparentný, nepovoľuje nijaké manipulácie. Kouč na začiatku procesu oboznámi koučovanú osobu s celým konceptom, ktorý používa (techniky, postup, priebeh a ciele).

Zaujímajú vás videá o koučingu? Môžete si ich pozrieť na našom youtube kanáli.

Páčil sa vám článok/podcast/video?

Prihláste sa do nášho newslettra a nič vám neujde: )  A navyše získavate aj super bonus v podobe free ebooku o firemnom vzdelávaní.