Konflikty-ako ich riešiť

 

Bohužiaľ je to tak, že či chcem alebo nie, tak konfliktom sa nebudeme môcť úplne vyhnúť. Otázka teda nie je či konflikt vznikne. Ale skôr kedy vznikne a potom, ako sa nám ho podarí zvládnuť. Aj keď je konflikt niečo nepríjemné a radi by sme sa mu vyhli, predsa len sa naň môžeme pripraviť a minimalizovať tak škody ktoré občas konflikt napácha.

 

 

Cieľ kurzu

Workshop Konflikty-ako riešiť a zvládať konflikty ponúka priestor pre zoznámenie sa so základnými prvkami prístupu individuálnej psychológie na riešenie alebo zvládanie konfliktov. Zároveň vytvára podmienky na to, aby si účastníci mohli zažiť a odskúšať tieto zručnosti a naučili sa ich používať vo svojej práci alebo rodine.

 

Komu je kurz určený

Workshop je určený pre zamestnancov (manažérov, vedúcich, členov tímov…),  ktorí sa nielen v zamestnaní stretávajú s konfliktami  a  chceli by sa dozvedieť niečo viac o konfliktoch a o ich zvládaní.

 

Obsah kurzu

 • Podmienky vedúce k vzniku konfliktu
 • Kedy a kde najčastejšie konflikt vzniká
 • Ako vyzerá konfliktná komunikácia
 • Aké sú princípy nekonfliktnej komunikácie
 • Fázy konfliktu
 • Kedy nikomu nehovoriť aby sa ukľudnil?
 • Dynamika konfliktu
 • Čo konflikt urýhľuje
 • Čo konflikt spomaľuje
 • Ako sa naučiť pracovať s emóciami
 • Kontroverzné témy v konflikte
 • Pravidlá pre riešenie konfliktu
 • Psychohygiena

Čo budete na konci vedieť?

poznať základné východiská a postojové podmienky individuálnej psychológie

poznať a určovať interpersonálne konflikty podľa osobnostných dispozícií, emocionálnej dynamiky a miery neporozumenia

vedieť riešiť konflikty konštruktívne a aplikovať tieto vedomosti a zručnosti v práci so svojimi spolupracovníkmi, klientmi a ďalšími ľuďmi

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslettra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr.Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.