Formát kurzu

Toto školenie môžeme pre vás zorganizovať ako pol dňové alebo jednodňové školenie. Vieme pre vás pripraviť aj školenie v malej skupine (2-3 ľudia). Vieme zrealizovať školenie aj pre jedného účastníka. Či ste za skupinu alebo sám, vieme vás naučiť ako si zlepšiť vašu komunikáciu.

Metodika kurzu

Základná metodika kurzu Komunikačné zručnosti je v identifikovaní toho, čo robí dobrú a efektívnu komunikáciu. Pracujeme s bežnými životnými situáciami, na ktorých ilustrujeme základné komunikačné princípy a paradigmy. K tomu tiež používame rozličné cvičenia, testy video ukážky, ako aj prácu v skupine a brainstorming či skupinovú diskusiu a zdieľanie skúseností.

Čo kurzom získate?

Naučíte sa ako správne vyhodnotiť komunikačnú situáciu a aké komunikačné prostriedky by ste mali použiť aby ste v komunikácii dosiahli váš cieľ.

Komunikačné zručnosti

Cieľ kurzu

Naučiť účastníkov základným princípom efektívnej komunikácie. Naučiť sa z čoho pozostáva efektívna komunikácia. Identifikovať princípy efektívnej komunikácie.

Komu je kurz určený

Kurz je určený tým, ktorých pracovné výkony sú postavené na komunikácii s inými. Každému, kto chce pochopiť zákutia komunikácie, chce byť dobrým komunikátorom ale aj dobrým poslucháčom.

Obsah kurzu Komunikačné zručnosti

 • Komunikácia a komunikačné zručnosti v práci
 • Základy verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Odhadovanie gest, mimiky a postojov pri neverbálnej komunikácii
 • Argumentácia a presviedčanie
 • Aktívne počúvanie a jeho prvky
 • Empatia a dôvera v komunikačnom vzťahu
 • Kontramanipulatívne techniky
 • Efektívne komunikačné metódy
 • NeuroLingvistické programovanie
 • Odstraňovanie komunikačných šumov
 • Typológia komunikačných partnerov
 • Postavenie efektnej a efektívnej komunikácie
 • Zvládanie konfliktných a stresových situácií

 

Chcete sa niečo dozvedieť o Komunikačných zručnostiach?