Koučing ako taký je veľmi silný nástroj, ale taktiež má aj svoje obmedzenia a niekedy je vyložene neefektívny.