Klient prichádza na koučingové sedenie aby niečo urobil s vlastným životom. Niekedy sa mu však zdá, že pokiaľ sa bude venovať tomu, ako zmeniť druhých, bude to pre neho ľahšie. Väčšinou je takáto odbočka stratou času. Ako sa jej dá v sedení vyhnúť?