Koučing nepochybne patrí medzi veľmi silné nástroje, ktoré môžu človeku dopomôc v jeho osobnom raste.Napriek jeho prínosom aj koučing má svoje hranice,ktoré sú dané koučom, koučovaným a koučingovým procesom. Niekedy sa teda stane, že sa koučing akoby „zasekne“ a proces sa ďalej nehýbe. Čo sa vtedy dá robiť?