Kariérny koučing

Cieľ kurzu

Nájsť v človek potenciál a silné stránky, ktoré mu umožnia vybrať si novú profesiu či pracovné miesto na ktorom bude úspešnejší.

Komu je kurz určený

Každému kto uvažuje nad zmenou miesta či profesie, alebo si nie je istý tým, aká práca je pre neho najvhodnejšia.

Dávno minulé sú tie doby, kedy naši rodičia zotrvávali na jednom pracovnom mieste až do dôchodku. Aj keď možno takáto situácia mohla prinášať určité výhody v podobe istoty, na duhú stranu nevýhody, ktoré z toho vyplývali boli častokrát väčšie ako nevýhody. Ustrnutie na jednom mieste, nemožnosť profesného rozvoja a pod.

Súčasná doba je však iná, vyžaduje si vysokú mieru zamestnaneckej flexibilty, nakoľko pracovný trh je vysoko turbelentným prostredím, kde prežijú len tí najprispôsobivejší. Kedysi sa dalo predpokladať, že študent skončil školu určitého zamerania a potom pokračoval v hľadaní pracovného miesta, ktoré by zodpovedalo tomu čo  vyštudoval, čomu sa naučil. A na tomto mieste to mohol využívať.

Čo však robiť keď ma moje pracovné miesto neuspokojuje? Keď v ňom nenachádzam priestor pre osobný ani profesný rast? Čo keď som si uvedomil, že škola ktorú som vyštudoval mi vôbec nepomáha v tom aby som bol v zamestnaní úspešný?

Zamestnanec na trhu práce v súčasnej dobe môže nielen zmeniť pracovné miesto v rámci spoločnosti alebo aj mimo nej, ale môže dokonca zmeniť aj profesné zameranie. A k tomu práve dokáže dopomôcť kariérový koučing.

Podobne ako v iných typoch koučingu je kariérový koučing podporným procesom v rámci ktorého Vám kouč pomáha pri objavovaní Vášho potenciálu a hľadaní profesie, kde by ste tento potenciál mohli najlepši využiť. Nedáva Vám rady, ani Vás nepoučuje v tom, čo je pre Vás dobré alebo vhodné. Kouč je pre Vás partnerom, ktorý Vás sprevádza pri hľadaní toho čo je pre Vás najlepšie.