Aj keď je smerovanie vecou trendou a tie sa nie vždy dajú predvídať, predsa len sa objavujú tendencie a myšlienkové prúdy, ktoré nachádzajú uplatnenie pri koučingu.