Nové formy práce začínajú byť zaujímavé nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. Medzi tieto nové formy patrí nesporne aj inštitút home office. Ak sa vo firme snažíme docieliť, aby naši zamestnanci boli spokojní a neodchádzali z firmy, je vhodné uvažovať aj nad inými, než len finančnými motivátormi. Jedným z nich je aj možnosť práce z domu. Medzi zamestnancami veľmi populárna a žiadaná možnosť, zo strany zamestnávateľov však nepochopiteľne málo využívaná. Čo je potrebné k tomu, aby firmy mohli profitovať z home office. Ako nastaviť systém? To sa dozviete v našom audio príspevku.

http://youtu.be/T7j13sZX2MI