Hodnotiace pohovory

 

Cieľ kurzu Hodnotiace pohovory

Odovzdať účastníkom poznatky dôležité na to, aby boli schopný viesť a vyhodnotiť hodnotiaci rozhovor.

Komu je kurz určený?

Vedúcim pracovníkom a manažérom, ktorým je zverený kolektív a ktorí majú za úlohu viesť iných k spoločným výsledkom. Tým, čo potrebujú vedieť ako riadiť iných a presvedčivo prezentovať svoje idey. Manažérom, ktorí sa chcú zlepšiť v praktických manažérskych zručnostiach ako vedenie hodnotiacich pohovorov či poskytovanie spätnej väzby.

 

 

Obsah kurzu

 • Príprava na hodnotiaci rozhovor
 • Ako nastaviť parametre hodnotenia
 • Rozličné hodnotiace systémy
 • Hard a soft faktory hodnotenia
 • Pozorovanie, dáta a dojmy v príprave na hodnotenie
 • Subjektívne a objektívne hodnotenie
 • Prepojenie hodnotenia na iné firemné procesy
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
 • Komunikačné zručnosti dôležité pre vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Otvorenie sedenia
 • Nastavenie cieľa a výstupu sedenia
 • Hodnotenie pracovníka v rámci určených parametrov
 • Sebahodnotenie pracovníka
 • Sumarizácia hodnotení
 • Uzavretie rozhovoru
 • Definovanie akčného a rozvojového plánu po hodnotení
  Follow up
 • Realizácia výstupov hodnotiaceho rozhovoru
 • Rolové hry-nácvik vedenia hodnotiaceho rozhovoru

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslettra alebo sledujte našu fb stránku

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr.Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.