Aj keď som sa problematike rizík pri príprave programu emočnej inteligencie už v jednom príspevku venoval, prikladám ešte jeden videokomentár.